Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Mundësi punësimi: Konsulent

Mundësi punësimi: Konsulent

Titulli i projektit: “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes”

Përshkrim i shkurtër i projektit:

Fondacioni Mary Ward Loreto (MWL) është duke zbatuar projektin: “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes” në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), si dhe bashkëfinancohet nga Bashkia Lezhë.

Kliko këtu për materjalin e plote