Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

MWL Education Project would like to present to you the newly published research work called: Ethics in the Education System in Albania.Thank you to Mrs Nora Malaj, Deputy Minister of Education, Zef Preci and the Researchers from ACER, the Coordinator of the project, Gerda Sula and the Board of MWL Education who led this work to its completion. We are grateful to all for such great collaboration throughout this process.

Please click here to read the study report “Ethics in the Education System in Albania”, in English.

Ju lutem klikoni këtu për të lexuar raportin studimor “Etika në Sistemin Arsimor në Shqipëri”, në shqip.

Please click the link below to read the full minutes, including all discussion points, of the MWL Education conference.  We hope you will find these minutes an interesting addition to the excellent Research project now published on this website. Minutes: Conference – Ethics in the Education System in Albania, 13.04.2017

Ju lutem klikoni në linkun e mëposhtëm për të lexuar procesverbalin e plotë, duke përfshirë të gjitha pikat e diskutimit, të konferencës së Arsimit  të MWL-s. Ne shpresojmë që në këtë procesverbal, ju do të gjeni një shtesë interesante për projektin e shkëlqyer kërkimor të botuar tani në këtë faqe interneti. Procesverbali i Konferencës: Prezantimi i Dokumentit Kërkimor: “Etika Në Sistemin Arsimor Në Shqipëri”