Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Fondacioni MWL kërkon të punësojë një punonjëse sociale për projektin MWL Women. Objektivi kryesor i kësaj detyre është të zhvilloje punen me grate ne aspektin e zhvillimit njerezor dhe ekonomik ne zonen e Sarandes.

Kërkesat:

  • Diploma e (e nivelit master) në fushën përkatëse
  • Rrjedhshmëri (me gojë dhe me shkrim) në shqip dhe anglisht
  • Aftësi të shkëlqyera në komunikim
  • Kandidatja duhet të jetë i grup-moshës prej 25-40 vjeç
  • Të jetë në dispozicion për të udhëtuar

 Kohezgjatja e kontrates eshte fillimisht nje vit, me te drejte rinovimi ne baze vjetore ne kuader te performances.

Pagesa eshte shume e kenaqshme.

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar dhe të kualifikuar duhet të shprehin interesin e tyre në adresën e email-it info@marywardloreto.net, sa më parë që të jetë e mundur për ju dhe jo më vonë se 31 Janar 2018. Kushtet e detajuara të referencës do të jenë në dispozicion në fillim të detyrës. Deri të martën,6 shkurt 2018, të gjithë aplikantët do të njoftohen për vendimin e MWL.

Dokumentet që do të dërgohen për këtë aplikim janë:

– CV e përditësuar

– Letër Motivimi

– 2 Referenca

Me respekt,

Mary Ward Loreto – MWL Foundation