Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Projekti I Grave tw MWL-së në Xarrë tw Sarandës: Krijimi i mundësive të reja për gra e vajza.

Në mars dhe prill të vitit 2019, MWLW organizoi takime individuale dhe në grup për gratë në zonën e Xarrës, Vrinës dhe fshatrave të tjera të kësaj zone. Duke patur parasysh vlerësimin e nevojave të këtij komuniteti, gjatë këtyre takimeve u diskutuan nevojat dhe problemet e tyre në lidhje me punësimin, arsimimin e vajzave, kurset profesionale, marrëdhëniet dhe ëndrrat e tyre. Gratë dhe vajzat shprehën vlerësimin e tyre për punën e MWLW-së dhe shprehën nevojën për aktivitete e bashkëpunime në drejtim të zhvillimit të tyre personal dhe profesional.