Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

NJë ditë ndryshe për gratë e zonave rurale.

 Më 8 mars, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, MWL në Shendelli, në bashkëpunim me Njësinë Administrative Xarre dhe Bashkinë e Konispolit organizuan një drekë festive me gratë dhe vajzat e zonës. Gjatë kësaj drekë, u prezantuan historitë dhe shembuj grash të suksesshme. Këta shembuj përfshinë gratë që jetojnë dhe punojnë në zona të izoluara ku infrastruktura dhe kushtet e jetesës janë shumë të vështira. Ky aktivitet u organizua për unifikimin e grave, pavarësisht prejardhjes, fesë apo kulturës, si një ditë falënderimi për gjithçka që gratë kontribuojnë në shoqëri.