Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Upcoming Event: ALBANIANS AND MIGRATION/ MIGRIMI DHE SHQIPTARËT

 

Mary Ward Loreto Foundation cordially invites you to participate in the launching of the Research on Migration of Albanians and the sharing of the results of this study.

Date: 26 April 2019;
Place: Tirana International Hotel, Balsha Room;
Time: 10:00 am. – 12:00 am.

During this conference we will share and discuss the causes and consequences of Albanian Migration. The results show a large tendency of Albanians to leave the country as a result of socio-economic factors. What makes this study unique is the use of comprehensive methodology and the first measurement of quality of life in Albania with the instrument of the World Health Organization.

This study aims to promote the recommendations for creating and modifying policies to prevent illegal migration, and to aid in the reintegration of returning migrants into society.

Your presence, shared thoughts and concrete findings regarding this issue are most welcome in the service of this great problem our country is facing.

Please confirm your participation at info@marywardloreto.net

Mary Ward Loreto Foundation
———————————————————–

Fondacioni Mary Ward Loreto ju fton të merrni pjesë në prezantimin e raportit Hulumtues mbi Migracionin dhe Shqiptarët si dhe ndarjen e rezultatëve të këtij Studimi.

Konferenca mbahet me Datë: 26 Prill 2019,

Vendi: International Hotel në Tiranë, Salla Balsha

Ora: 10:00 – 12:00 paradite.

Në këtë konferencë do të ndajmë me ju shkaqet dhe pasojat e Migrimit të Shqiptarëve. Rezultatet tregojnë një tendencë të madhe të Shqiptarëve për tu larguar si pasojë e faktorëve socio-ekonomik. Ajo çfarë e bën unik këtë studim, është përdorimi i metodologjisë gjithëpërfshirëse dhe matja për herë të parë e cilësisë së jetës në Shqipëri me instrumentin e Organizatës Botërore të Shëndetsisë.

Ky studim ka synuar gjetjen e rekomandimeve për krijimin dhe modifikimin e politikave në parandalimin e migrimit të paligjshëm si dhe ri-integrimin në shoqëri të emigrantëve të kthyer.

Bashkendarja e mendimeve dhe ideve tuaja në lidhje me këtë çështje dhe gjetjet konkrete te studimit, do të ishin të mirëpritura.

Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në info@marywardloreto.net

Fondacioni Mary Ward Loreto