Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

SPECIFIKIME TEKNIKE (Kërkesë për Ofertë) Titull i Projektit: “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhës “

 Përshkrim i shkurtër i projektit:

Fondacioni Mary Ward Loreto (MWL) është duke zbatuar projektin “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes” në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Bashkia Lezhë.

Projekti ka si qëllim kryesor që nëpërmjet organizimit te festave lokale të komuniteteve te Lezhës, te promovoje  jeten social kulturore  dhe turizmin e zonave lokale. Të angazhoje te rinjtë dhe njerëzit e artit dhe sportit  për të gjallëruar jetën social kulturore dhe të promovojë turizmin lokal.

Klikoni këtu për të lexuar dokumnetin e plotë.