Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Mary WARD Loreto ASC Lezhe: Trajnim Profesional Për Mundësi Punësimi për të rinjtë.

Këtë vit, përmes një bashkëpunimi shumë të mirë me Kurse Profesionale Gatimi AA, projekti MWL që po zbatohet në Lezhë, ka ofruar mundësi formimi profesional për 8 të rinj, pjesa më e madhe e të cilëve tashmë janë caktuar në biznese për të filluar menjëherë përvoja pune, falë kurseve profesionale që ndoqën.

I jemi mirënjohës partnerit tonë “Kurse Profesionale Gatimi AA” që u tregua bashkëpunues në përpjekjet për të parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore dhe migrimin e paligjshëm.

#RRjetëzimi #Partnerizimi #Mundësi për të rinjtë #Ndalimi I Trafikimit NJerëzor