Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Frida është një 19-vjeçare që është pjesë e grupit të programit të lidershipit në lagjen Mirdita  në Durrës. Ajo vjen nga një familje me shumë fëmijë, përkatësisht 4 motra dhe një vëlla. Ajo është studente në vit të parë në Universitetin e Durrësit për menaxhim biznesi.  Që kur filloi të merrte pjesë në këtë program, Frida ra në sy falë potencialit të saj si lidere në grup. Ajo është një vajzë e zgjuar dhe ambicioze, e cila e di se çfarë kërkon nga vetja. Ajo është e fortë dhe është e sigurt që do i përmbushë qëllimet e saj. Komuniteti dhe mjedisi ku ajo jeton është shumë i vogël krahasuar me potencialin që ajo ka. Në veprimtaritë sociale që zhvillohen brenda grupit të trajnimit për lidershipin, ka pasur shumë veprimtari vullnetare të organizuara për personat e cenueshëm. Këtu përfshihen grupet e të moshuarve të braktisur dhe fëmijëve në situatë rruge.  Angazhimi i Fridës ka qenë mbresëlënës falë ndjeshmërisë së saj ndaj personave të cenueshëm dhe idealeve të saj për të rinjtë e moshës së saj. Ajo do ta bëjë botën ku jetojmë një vend më të mirë. Edhe brenda grupit ajo është një aset dhe të rinjtë e tjerë i drejtohen asaj për mbështetje. Ajo është shembulli më i mirë i mundësisë për zhvillim të këtyre të rinjve. Ajo është tashmë një lidere në komunitet dhe një shembull për të rinjtë e komunitetit të saj.