Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Koalicioni Komunitar Anti-drogë në Amerikë (CADCA), me seli në qytetin historik të Aleksandrisë, Virxhinia, ka arritur t’i sigurojë vetes titullin si një nga OJF-të kryesuese të personave që abuzojnë me drogën në Shtetet e Bashkuara. CADCA i ndihmon koalicionet komunitare duke iu ofruar mbështetjen e nevojshme për t’u forcuar, për t’u bërë më të efektshme dhe për të ruajtur uljet në nivel popullsie të përqindjeve të abuzimit me drogën dhe probleme të tjera që lidhen me të. Në shkurt të vitit 2018, drejtuesit e CADCA-së vizituan Fondacionin “MWL”. Takimi solli një dialog plot gjallëri që diskutoi të gjitha çështjet e interesit të ndërsjelltë. Shpresojmë që ky dialog të vazhdojë dhe që të krijohet një partneritet për zhvillimin e punës.