Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Month: September 2019

The Feast of Kallmet Wine.

 

On Sunday, the people of Kallmet came together to celebrate their culture in a bright a colorful display. On September 15th, children, young people, women, men and local businesses came together to celebrate the Feast of Kallmet Wine. Also, on this day, the local people celebrate the feast of Saint Eufemia. Kallmet is very famous for grapes, wine, olives, and a very rich culture.

This celebration was made possible due to the need to keep local traditions alive through the engagement of local people, schools, and the local government. Mary Ward Loreto Foundation is implementing this project in the framework of the ReLoad Project funded by EU in partnership with the Municipality of Lezhe and UNDP, aiming to promote the touristic potential of the communities of Lezha.

Posted on Categories Mary Ward Loreto Partnerships, Mary Ward Loreto Youth Support, NGO News

SPECIFIKIME TEKNIKE (Kërkesë për Ofertë) Titull i Projektit: “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhës “

 Përshkrim i shkurtër i projektit:

Fondacioni Mary Ward Loreto (MWL) është duke zbatuar projektin “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes” në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Bashkia Lezhë.

Projekti ka si qëllim kryesor që nëpërmjet organizimit te festave lokale të komuniteteve te Lezhës, te promovoje  jeten social kulturore  dhe turizmin e zonave lokale. Të angazhoje te rinjtë dhe njerëzit e artit dhe sportit  për të gjallëruar jetën social kulturore dhe të promovojë turizmin lokal.

Klikoni këtu për të lexuar dokumnetin e plotë.

 

 

Posted on Categories Mary Ward Loreto Latest Happenings

Vend Vakant: Konsulent

 

Titull i Projektit: “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes”

Përshkrim i shkurtër i projektit:

Fondacioni Mary Ward Loreto  (MWL) është duke zbatuar projektin “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes” në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Bashkia Lezhë..

Projekti ka si qëllim kryesor që nëpërmjet organizimit të festave lokale të komuniteteve të Lezhës  të promovojë  jetën social kulturore dhe turizmin e zonave lokale . Të angazhoje të rinjtë dhe njerëzit e artit për të gjallëruar jetën social kulturore dhe të promovojë turizmin lokal.

Klikoni këtu për përshkrimin e detyrave.

Posted on Categories Mary Ward Loreto Latest Happenings

(Kërkesë për Ofertë) Titull i Projektit: “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes “

Përshkrim i shkurtër i projektit:

Fondacioni Mary Ward Loreto  (MWL) është duke zbatuar projektin “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes” në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Bashkia Lezhë.

Projekti ka si qëllim kryesor që nëpërmjet organizimit të festave lokale të komuniteteve te Lezhës, të promovojë  jetën social kulturore  dhe turizmin e zonave lokale. Të angazhojë të rinjtë dhe njerëzit e artit dhe sportit  për të gjallëruar jetën social kulturore dhe të promovojë turizmin lokal.

Klikoni këtu për informacionin e plotë.

Ofertë Tenderi

 

Posted on Categories Mary Ward Loreto Latest Happenings