Fondacioni MWL kërkon të punësojë një punonjëse sociale për projektin MWL Women. Objektivi kryesor i kësaj detyre është të zhvilloje punen me grate ne aspektin e zhvillimit njerezor dhe ekonomik ne zonen e Sarandes.

Kërkesat:

  • Diploma e (e nivelit master) në fushën përkatëse
  • Rrjedhshmëri (me gojë dhe me shkrim) në shqip dhe anglisht
  • Aftësi të shkëlqyera në komunikim
  • Kandidatja duhet të jetë i grup-moshës prej 25-40 vjeç
  • Të jetë në dispozicion për të udhëtuar

 Kohezgjatja e kontrates eshte fillimisht nje vit, me te drejte rinovimi ne baze vjetore ne kuader te performances.

Pagesa eshte shume e kenaqshme.

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar dhe të kualifikuar duhet të shprehin interesin e tyre në adresën e email-it info@marywardloreto.net, sa më parë që të jetë e mundur për ju dhe jo më vonë se 31 Janar 2018. Kushtet e detajuara të referencës do të jenë në dispozicion në fillim të detyrës. Deri të martën,6 shkurt 2018, të gjithë aplikantët do të njoftohen për vendimin e MWL.

Dokumentet që do të dërgohen për këtë aplikim janë:

– CV e përditësuar

– Letër Motivimi

– 2 Referenca

Me respekt,

Mary Ward Loreto – MWL Foundation